Ver TEST CAM SD ghẻ, gắn trên con quadcopter mini v2

Chào các bạn, Ver nghịch ngày chủ nhật, Buồn buồn, gắn cái CAM SD GHẺ vào cho em nó làm vài vòng.
Do lười chỉnh đúng thời gian video quay, và video từ Cam trên quad… nên 2 cái nó lệch nhau, AE thông cảm…chống chỉ định với thím nào say tàu xe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *