Test Máy Bay Cánh Bằng 2 Kênh Siêu Mini

Các bạn có thể xem chi tiết hoặc mua ở đây: https://goo.gl/7iNu9o
Trang chủ của nhà tài trợ: https://goo.gl/vEiwVb

Nhạc lúc test : EDM Detection Mode của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500026
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *