Robot điều khiển bằng keyboard – Giải thích code

Robot điều khiển bằng keyboard. Đây là video sau cùng trong chuỗi các video xoay quanh module bluetooth HC06 được điều khiển từ điện thoại thông minh hoặc bàn phím máy tính.

Code mẫu: http://bit.ly/robotmaytinh
Mua linh kiện: http://linhkienrobotics.com/
Học online: laptrinhdieukhien.com
Blog: http://www.hoclamrobot.com/
Facebook: https://goo.gl/B1ZSXk
Google+: https://goo.gl/L5rcjh
Email: robotchomoinguoi@gmail.com
Sđt: 01256729315 (Anh robot )
01664422772 (Mr.Thanh – tư vấn linh kiện và đặt hàng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *