Ráp XE ZD Racing Thunder 1/10 96km/h Siêu Trâu Bò

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Ráp XE ZD Racing Thunder 1/10 96km/h Siêu Trâu Bò.

Đủ Bộ KIT và phụ kiện cho anh em cần :
– Bộ KIT xe 1/10 : https://goo.gl/uc5KZB
– Motor và ESC : https://goo.gl/ETsJCf
– Servo : https://goo.gl/JX61Q5
– Bộ TX RX GT3C : https://goo.gl/6Rwgq6

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *