Quadcopter MINI – Phiên bản Thử Nghiệm – THẤT BẠI nặng nề

Tự Chế Quadcopter MINI TEST THỬ NGHIỆM, Phiên bản lỗi nặng
Yêu cầu không làm theo dưới mọi hình thức 😀
…………………………………….
Mình tính làm thử 1 chiếc Quadcopter Mini đơn giản từ main của máy bay cánh bằng, mà THẤT BẠI quá THẢM HẠI, vì không có mạch cân bằng cho quad…
– VẬY NÊN ĐĂNG CLIP CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ
…………………………………..
Music – Disfigure – Blank – NCS Release
https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsBPK656s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *