Nhận diện màu sắc với labview

Link đăng ký nhận code: https://goo.gl/4Ym7ge
Bộ arduino cơ bản: http://bit.ly/2pAxFWY
Mua linh kiện: http://linhkienrobotics.com/
Khóa học online: https://goo.gl/xlDyDM
Blog: http://www.hoclamrobot.com/
Facebook: https://goo.gl/B1ZSXk
Google+: https://goo.gl/L5rcjh
Email: robotchomoinguoi@gmail.com
Sđt: 01256729315 (Anh robot )
01664422772 (Mr.Thanh – tư vấn linh kiện và đặt hàng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *