[Mở Hộp Test] Quadcopter Racing Mini Cam Wifi FPV – Flytec T18

Hôm nay mình sẽ test Quadcopter Racing Mini Cam Wifi FPV – Flytec T18 , do đang ốm, nên chỉ test trên bàn, lười ra ngoài bay quá @@
– Các bạn có thể mua tại đây : https://goo.gl/PTiWpY
– Mã giảm giá 5$ : RURM7735BL

Song: Light Years Away – Melrose At Midnight [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=KLtn2qA7WxE
Artist: Light Years Away
https://soundcloud.com/lightyearsawaymusic
https://www.facebook.com/lightyearsawaymusic/
https://twitter.com/lightyears404
https://www.instagram.com/lightyearsawaymusic/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *