Mô Hình Động Cơ Năng Lượng Mặt Trời

Sản phẩm bạn có thể xem chi tiết hơn tại đây: https://goo.gl/cXLcsq

– Đây là một mô hình thực tế động cơ năng lượng mặt trời, sử dụng hệ thống treo bằng nam châm vĩnh cửu…
– Nó là món quà hấp dẫn cho bạn lựa chọn, thực hành, lý thuyết khoa học và có thể sưu tập, trang trí trên bàn làm việc….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *