Máy phát điện làm từ động cơ khí nén

– Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử nghiệm 1 chiếc máy phát điện từ động cơ khí nén có thế phát điện đến 7 -8v, về chiếc động cơ khí nén mình đã hướng dẫn các bạn làm ở video trước
– Để làm chiếc máy phát điện này chúng ta sẽ cần: Động cơ khí nén, Motor phát điện, dây chun, ròng rọc, thanh gỗ làm đế, 4diot, led và dây điện để test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *