Máy Bay Giấy Điều Khiển – A4 RC Paper Airplane

Để mua nó các bạn có thể truy cập : https://goo.gl/JuIWNQ
Với bộ A4 RC Paper Airplane này, chúng ta có thể tự do bay lượn với máy bay giấy, nếu các bạn gấp máy bay chuẩn, nhẹ, sẽ bay rất lâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *