Hướng Dẫn Ráp Máy Bay Cánh Bằng Mini Từ Bộ KIT Balsa

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Ráp Máy Bay Cánh Bằng Mini Từ Bộ KIT Balsa
– Bộ KIT Cánh Bằng Gỗ Balsa : https://goo.gl/Ecykzg
– TX DSM2 : https://goo.gl/AYoHWL
– RX Siêu Mini 4 kênh: https://goo.gl/cU1De2
– Servo Siêu Nhỏ : https://goo.gl/hMuPmf
– Gearbox ( Motor cánh quạt ): https://goo.gl/UbfHja

Chúc các bạn thành công !
———————————————
Song: Unison – Translucent [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=yPPuloAGvwA
Artist: Unison
https://soundcloud.com/unisonn
https://www.facebook.com/Unison-574331492578840/
https://twitter.com/ItsUnison

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *