Hướng dẫn làm Biển Số Xe Treo Móc Khóa đơn giản từ phíp đồng

Hôm nay chúng ta cùng làm Biển Số Xe Treo Móc Khóa đơn giản từ phíp đồng đơn giản và bền, đẹp
+ Để làm được chúng ta sẽ cần
+ Phíp đồng, Bột sắt ( fecl3 ), nước tráng thiếc, giấy in mạch….
Các bạn có thể tùy ý in biển số mà mình thích

Kênh sáng tạo chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *