Hướng Dẫn làm Airboat v9 Dùng 3 motor 180

Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm 1 chiếc Airboat rc phiên bản v9 Dùng 3 motor 180.

Để làm nó chúng ta sẽ cần:

– 3 chiếc Motor 180 : https://goo.gl/DpsCxu
– 1 Bộ TX, RX FS GT2G : https://goo.gl/Lvoxl0
– 1 Điều tốc Brushed 60A : https://goo.gl/fh5Ne1
– 1 Servo : https://goo.gl/B1SRqK
– 1 Pin 2S 7,4v , 3 cánh quạt 10cm
– Gỗ Balsa 3mm và xốp màu 5mm

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *