Hướng Dẫn Chế xe 2 bánh điều khiển mini – phiên bản crazy

Hướng Dẫn Chế xe 2 bánh điều khiển mini
+ vật liệu gồm
– 2 motor 3v, bánh răng, 2 bánh xe
– 1 bộ tay và mạch điều khiển 2 kênh
– 1 viên pin 4,8v

—————————————————-
Song: Light Years Away – Melrose At Midnight [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=KLtn2qA7WxE
Artist: Light Years Away
https://soundcloud.com/lightyearsawaymusic
https://www.facebook.com/lightyearsawaymusic/
https://twitter.com/lightyears404
https://www.instagram.com/lightyearsawaymusic/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *