Hướng dẫn Chế Airboat RC – Phiên bản V7

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series airboat , và nó đã là chiếc thứ 7 của kênh sáng tạo rồi 😀
– Để làm được nó chúng ta sẽ cần
+ Sạc B6 : https://goo.gl/avM7Xu và mã giảm giá 30% cho cục sạc B6 : RP6XE9Q3
+ 1 Bộ tay và mạch điều khiển 2 kênh
+ 2 motor 180, 2 cánh quạt thuận nghịch 10cm
+ Pin 2S, Và xốp màu

Kênh sáng tạo .com Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *