Giới thiệu giao thức MQTT và thực hành với mqtt.fx

Video này sẽ giới thiệu tới các bạn về giao thức mqtt và cách truyền bản tin qua internet bằng mqtt.fx

Mua linh kiện: http://linhkienrobotics.com/
Khóa học online: https://goo.gl/xlDyDM
Blog: http://www.hoclamrobot.com/
Facebook: https://goo.gl/B1ZSXk
Google+: https://goo.gl/L5rcjh
Email: robotchomoinguoi@gmail.com
Sđt: 01256729315 (Anh robot )
01664422772 (Mr.Thanh – tư vấn linh kiện và đặt hàng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *