Giấy có thể cắt những gì ???

Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem sức mạnh của những tờ giấy A4 quen thuộc
– Mình sẽ làm 1 lưỡi cắt nhỏ gắn lên máy khoan cầm tay
– Thật bất ngờ, nó có thể cắt gỗ, nhựa, alu và mica khá đơn giản …

Ý tưởng dùng giấy để cắt từ 1 ông nước ngoài tên John Heisz !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *