Gắn Thử CAM HD lên Quad motor 180

– Chủ nhật rỗi vác cam ra liều mình thử trên em nó :v và may là chưa nát cam anh em ạ=))
– Video làm chiếc quad này : https://www.youtube.com/watch?v=q47PNw9dRe8

———————————————–
Song: Tobu – Roots [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=7wNb0pHyGuI
Artist: Tobu
https://soundcloud.com/7obu
https://www.facebook.com/tobuofficial
https://twitter.com/tobuofficial
https://www.youtube.com/c/tobuofficial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *