Độ Xe Subotech 1/24 4WD BG1501B Max Tốc Độ ~70km/h

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nâng cấp chiếc Xe Subotech 1/24 4WD BG1501B mà mình đã mở hộp ở video trước lên Max Tốc Độ khoaûng 70km/h
– Để độ nó chúng ta sẽ cần
+ 1 chiếc nguyên bản : https://goo.gl/kFNwV6
+ 1 Bộ TX RX : https://goo.gl/vp1fdT
+ 1 Motor 2430 7200kv : https://goo.gl/QsgRCO
+ 1 ESC 25A : https://goo.gl/u2hSFh
+ 1 Servo : https://goo.gl/fNz4KO

Chúc các bạn thành công !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *