Điều khiển tốc độ của động cơ với L298 |Robot|Robotics|How to make a robot

Chào các bạn đã tới với ROBOT CHO MỌI NGƯỜI
Dưới đây có thể là một số thông tin hữu ích cho các bạn:
Học lập trình arduino cơ bản: https://goo.gl/OPJUE4
Học chế tạo robot bluetooth: goo.gl/NAz7y8
Học chế tạo robot dò đường: https://goo.gl/pWR4nR
Địa chỉ mua linh kiện: http://linhkienrobotics.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *