Chế Tricopter Mini – v2 – MƯA DẦM

– Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế 1 chiếc tricopter mini từ mạch quadcopter , mặc dù nó hơi lỗi 1 tý do mình gắn motor chưa được vuông góc với mạch điều khiển…
– Để làm được nó chúng ta sẽ cần
+ 1 Bộ tx rx quadcopter mini
+ 4 Motor 7x20mm
+ 1 Pin 1S 3,7v
+ 4 cánh quạt 2 thuận 2 nghịch
+ Que kem…

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *