Chế Thuyền 2 Động Cơ Turbo Jet – Twin Jet Boat

Hôm nay chúng ta sẽ chế thuyền từ 2 động cơ Turbo Jet mình đã nâng cấp ở video trước

– Để làm nó chúng ta sẽ cần
+ 2 động cơ Turbo Jet đã nâng cấp ( video nâng cấp : https://www.youtube.com/watch?v=up1ylL5GCqw )
+ 1 Bộ TX RX rời https://goo.gl/2Z5BqC
+ 2 ESC 20A : https://goo.gl/h32vD8
+ 2 Pin 2s 7,4v
+ 1 Servo : https://goo.gl/B1SRqK
+ Dây nối chữ Y
+ 2 bộ dây truyền dịch
+ Xốp và alu

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *