Chế Robot Laser điều khiển – V2 – Kênh Sáng Tạo

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nâng cấp robot laser ở video trước
– Ở phiên bản v2 này, mình thêm 4 servo để nó có thể di chuyển dễ dàng, cùng thêm 1 laser đỏ làm nòng ngắm…
– Moduel Buck : http://goo.gl/DE0wLD
– Tay điều khiển: http://bit.ly/28XqID0
– Mạch RX 701: http://bit.ly/2918BQG
– Module Laser: http://bit.ly/29agpL2
Các bạn có thể xem phiên bản v1 tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=BmVxb8jYKPM
– Kênh sáng tạo .com, chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *