Chế Quadcopter Phiên Bản DJI Mavic Với in 3D

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Chế Quadcopter Phiên Bản DJI Mavic Với in 3D
Full link kiện cho anh em nào đủ độ yêu
+ Tay điều khiển DEVO7 : https://goo.gl/F7DKhK
+ RX 701 :https://goo.gl/qpu1h9
+ Pin 3S 1300mah : https://goo.gl/jrAKHT
+ Motor 2212 1400KV : https://goo.gl/YU81q4
+ ESC 30A : https://goo.gl/oiewQY
+ Đầu đạn 3,17mm : https://goo.gl/b8oN5q
+ Cánh quạt : https://goo.gl/8ziXww

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *