Chế Máy Cắt Cỏ Cầm Tay -v2 – Sử dụng Motor 775 và Ống PVC

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Chế Máy Cắt Cỏ Cầm Tay – v2 – Sử dụng Motor 775 và Ống PVC khá đơn giản.

– Motor 775: https://goo.gl/iaC96I
– Đâu Giữ lưỡi cắt: https://goo.gl/SV0Oas

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *