Chế Máy Bay F22 Mini từ TX RX F949 hoặc V911

Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế Máy Bay F22 Mini từ TX RX F949 hoặc V911

List linh kiện cho các bạn cần :
– TX : https://goo.gl/Zi6D58
– RX : https://goo.gl/rlzybd
– Pin 1S 3,7v : https://goo.gl/d050yF
– Motor : https://goo.gl/LlXTf9
– Cánh quạt : https://goo.gl/x8rGPI
– Và xốp

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *