Chế Máy Bay Cánh Bằng Mini Su27 – sukhoi

Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế 1 chiếc Máy Bay Cánh Bằng Mini Su27 – sukhoi
Để làm được nó chúng ta sẽ cần
+ 1 Bộ TX RX 3 kênh, 2 Servo
+ 1 Pin 2s, 2 Motor 180, dây điện
+ Xốp màu và bộ horn clevis

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *