Chế Khoan Mạch Quay Tay Thần Chưởng

Hôm nay tiếp tục phiên bản quay tay, chúng ta sẽ chế một chiếc khoan mạch quay tay đơn giản, dùng khi cấp bách từ một giảm tốc cũ.

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

—————————————–
Song: Different Heaven – Nekozilla (LFZ Remix) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=4ZvnbsfXRk0
Artist: LFZ
https://www.facebook.com/lfzmedia/
https://soundcloud.com/lfzmusic
https://twitter.com/imLFZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *