Cách làm một chiếc Thang Sắt tại nhà – ver hái ổi

Hôm nay rỗi rỗi :)) làm cái thang cho nhà dùng, tiện thể quay video chơi chơi tý, anh em gạch đá ít ít thôi nhé :)) không gẫy thang mất :v

– Bộ mũi khoét sắt mình dùng trong video : http://goo.gl/8MluO9
+ Mã giảm giá 20% cho 20 bạn đặt hàng đầu tiên : TOOL20
+ và giảm 12% cho tất cả fans của kênh : TOOL12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *