Bung máy cuốc Mini Huina Toys 1550 Xem kết cấu

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Bung chiếc máy cuốc Mini Huina Toys 1550 – và xem kết cấu, kiếm ý tưởng chế đồ với nó
– Video mở hộp chiếc này : https://www.youtube.com/watch?v=02k83cLjsWw
– Để xem chi tiết hoặc mua sản phẩm các bạn có thể truy cập : https://goo.gl/X7PSyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *